“ Participatie is durven in dialoog gaan met inwoners, tijd nemen om te luisteren ”

De meeste steden en gemeenten zijn er intussen wel van overtuigd dat een gedragen mobiliteitsbeleid ook participatie van de burgers vraagt.  A2Bmobility organiseert en begeleidt zelf bewonersbijeenkomsten voor herinrichtingsprojecten of mobiliteits- of andere plannen.

Daarbij zoeken we samen met de opdrachtgever naar de meest geschikte werkvorm. Een grote groep wordt opgedeeld in kleinere werkgroepen, wat een ideale manier is om knelpunten of ideeën te verzamelen. Indien er al concrete voorstellen zijn, kan er ook een focusgroep samengesteld met een vertegenwoordiging van burgers, al dan niet gekozen via loting. 

Online organiseert A2Bmobility ook enquêtes om de mening van burgers te kennen. Een snelle en gemakkelijke vorm om heel wat informatie te verzamelen.


     #participatietraject   #draagvlak   #informeren

                    #inspraak       #burgers

A2Bmobility benadert participatie niet alleen vanuit een mobiliteitsoogpunt, noch als een puur communicatietraject, maar combineert beide facetten.

Dat is een uniek aanbod in de markt. De voorbije maanden organiseerde A2Bmobility participatietrajecten in Meise, Roosdaal, Beersel en Gooik.


Foto 2jpg

.