“Mobiliteit, een passie, een drive”

 

A2Bmobility (mobiliteit van A naar B) is een mobiliteits- en participatiebureau voor overheden, bedrijven, organisaties en burgers, gevestigd te Halle (Vlaams-Brabant).


Ons aanbod:

  • actualisering, verdieping of concretisering van mobiliteitsplannen voor lokale overheden
  • creatie en procesbegeleiding van fietsbeleidsplannen
  • uitwerken van verkeerscirculatieplannen
  • onderzoeken en uitwerken van een aanbodgestuurde parkeervisie
  • projecten voor het veiliger maken van schoolomgevingen
  • opstellen van een lokale visie voor openbaar vervoer, combimobiliteit en mobipunten
  • verkeersonderzoeken (voorbereiden, uitvoeren, rapporteren)
  • voorbereiden, modereren en rapporteren van burgerparticipatie opdrachten over mobiliteit
  • lezingen en debatsessies
  • snelheidsplannen
Ontvangt u graag onze nieuwsbrief (max. 3 maal per jaar)? Schrijf hier in.