Mobiliteitsplannen of deelplannen?

Met de komst van de vervoerregio's zal het openbaar vervoer een grondige reorganisatie ondergaan. De intergemeentelijke aanpak heeft onmiskenbaar voordelen. Multimodaliteit krijgt tevens meer aandacht met de inrichting van de mobipunten. 

Vervoerregio's zullen ook een regionaal mobiliteitsplan maken. Maar ook lokaal naderen heel wat mobiliteitsplannen hun maximum houdbaarheidsdatum. Een actualisering ervan is de gelezen kans om het mobiliteitsbeleid van de gemeente te stroomlijnen en een nieuwe 'boost' te geven.

Een andere optie is het maken van deelplannen, die vooral meer uitgewerkte actieplannen zijn. Zo kan de focus gelegd worden op deelaspecten die in het overkoepelende mobiliteitsplan onderbelicht waren.  Er wordt een visie uitgewerkt, doelstellingen bepaald, missing links in kaart gebracht en projecten vastgelegd.

Deze modulaire aanpak zorgt voor meer flexibiliteit en vooral aandacht voor de burger. Die wordt op de juiste momenten betrokken met gerichte participatie.

Schrijf in op onze nieuwsbrief voor lokale besturen.


              #mobiliteitsplan     #participatie      

      #sneltoets         #verdieping       #verbreding

Welke deelplannen bestaan er zoal?

  • een plan voor voetgangers en trage wegen
  • een fietsbeleidsplan
  • een combinatie van beiden (zacht mobiliteitsplan)
  • een (auto)circulatieplan van een bepaald gebied
  • een plan voor veiliger schoolomgevingen
  • een snelheidsplan
  • een plan voor autodelen
  • ....

deelprojecten2png


Impact op andere plannen of modi

Wie uit de auto stapt, is ook voetganger en naar het busstation kan men met de auto, te voet, de fiets of waarom niet, de e-step. Elk deelplan zal impact hebben op andere deelplannen en ook ruimtelijke ordening is van het grootste belang. De connecties tussen de verschillende deelplannen, maar ook tussen het lokaal en regionaal plan moeten bewaakt en afgetoetst worden.

Heeft u een concrete opdracht of wil u een aanbesteding uitschrijven? Vraag vrijblijvend een offerte.