Van vraaggestuurd naar aanbodgestuurd

Voor de gemeente Meise werkte A2Bmobility de voorbije maanden een parkeervisie uit. Drie acties vormden de start van het beleidsdocument. Een kort onderzoek over de aanpak van andere gemeenten van het parkeerbeleid, zowel op vlak van blauwe zone, handhaving als tarieven vormde de basis.

Daarna volgden parkeerbezettingstellingen waarbij de gemiddelde beschikbare vrije parkeercapaciteit werd berekend op verschillende ogenblikken. Tenslotte werd gekeken hoe lang de gemiddelde parkeerduur momenteel is in de blauwe zone. Deze gegevens onderbouwden het dossier en zorgden voor inzicht bij het bestuur over de weg die ze kunnen volgen om het aanbod beter af te stemmen op de vraag zodat de beschikbare capaciteit beter wordt benut.

Er circuleren veel mythes over parkeren. In mijn blog ’10 mythes over parkeren’ zetten ik er een aantal van op een rij. Onderzoek en analyse zijn de beste methode om het parkeerbeleid te objectiveren en te bevrijden van soms hardnekkige vooroordelen.