Fietsbeleidsplannen

“ De fiets is hét middel om mobiliteit duurzamer te maken ”


Tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen was de fiets een belangrijk thema. Het groeiend aantal fietsers wil gebruik maken van de fietssnelwegen of het bovenlokaal netwerk, maar veel fietsverplaatsingen zijn lokaal. Onze infrastructuur is nog lang niet toereikend en er is nog veel werk.

In een Fietsbeleidsplan worden de bestaande knelpunten geanalyseerd, een lokaal fietsroutenetwerk uitgetekend, de nodige projecten gedefinieerd en geprioriteerd.

A2Bmobility heeft een praktische aanpak klaar die tegelijk efficiënt en pragmatisch is. Zo komen we samen tot een haalbaar actieplan die de basis vormt voor de projecten die volgen. Momenteel werkt A2Bmobility aan een fietsbeleidsplan voor de gemeente Gooik,  Meise en Begijnendijk. Voor de gemeente Roosdaal is de opmaak van een zacht mobiliteitsplan bezig, dat focust op fietsers én voetgangers. 


           #fietsbeleid   #fietsroutes   #stimulering

                     #actieplan       #participatie

logo fietsplanjpg

Wat is een Fietsbeleidsplan?

- een stappenplan voor de komende 5 à 10 jaar
- op maat van de stad/gemeente
- concreet, praktisch, communiceerbaar
- met participatie op de juiste momenten en manier
- met de juiste prioriteiten en doelstellingen
- een duidelijk actieplan met een wervend verhaal

Neem vrijblijvend contact op voor meer info of een verkennend gesprek.