Lokale fietsroutes vragen een plan

Vlaanderen wordt meer en meer een fietsland, en dit ondanks de achterstand op vlak van goede fietsinfrastructuur. De uitdagingen voor de lokale besturen zijn groot en vaak weet men niet waar eerst te beginnen. Met fietsstraten en wat verf kan men quick wins oplossen, maar er is meer nodig. Daarom maken heel wat steden en gemeenten een fietsbeleidsplan. “Waar willen we naar toe? Wat doen we eerst? Hoeveel budgetten hebben we nodig? En hoe stimuleren we de bevolking om vooral meer te fietsen?”

Er zijn toch de fietssnelwegen, het BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk) en de recreatieve fietsknooppunten? Natuurlijk, maar zeker de eerste twee zijn nog lang niet klaar om een aaneensluitend netwerk te vormen. Bovendien ontbreekt er een belangrijke schakel. Veel fietsverplaatsingen zijn lokaal en het lokaal fietsnetwerk bestaat nog vaak uit missing links. Het BFF van zijn kant is dan weer te weinig fijnmazig en bevindt zich vooral op grotere of gewestwegen.

In een fietsbeleidsplan wordt het lokaal fietsnetwerk opgebouwd met functionele en aantrekkelijke verbindingen tussen deelkernen, belangrijke attractiepolen en ook met de nabije buur(deel)gemeenten. Alle segmenten van dat lokaal functioneel fietsnetwerk worden apart geëvalueerd en oplossingen worden uitgewerkt en geprioriteerd. Samen met een plan voor fietsenstallingen en een stimuleringsbeleid vormt het fietsbeleidsplan dan ook een beleidsplan én een actieplan voor de komende 5 à 10 jaar.

In Gooik, een kleine gemeente ten zuidwesten van Brussel, zijn bijna klaar met het plan. Toevallig, of niet, is het ook de gemeente waar ik mijn jeugd doorbracht. Ik was dan ook zeer blij dat Gooik de eerste gemeente was die op A2Bmobility beroep deed om een fietsbeleidsplan te maken. Simon De Boeck, de Schepen van Mobiliteit, schreef er het volgende over:

“Het was Dirk zelf die het idee aanreikte om een ‘fietsplan’ op te maken voor de gemeente. Een heel doelgerichte aanpak om specifiek de Gooikse fietsinfrastructuur vooruit te helpen, in plaats van een zoveelste breed mobiliteitsplan in de dossierkast. De offerte van A2B-mobility bleek uiteindelijk ook de voordeligste ten opzichte van een aantal andere collega’s die meedingden naar de opdracht.

Er was veel ruimte voor participatie met een online enquête, participatie avond en een verkeersplatform als frequente stuurgroep. De aanpak van A2B-mobility is strak georganiseerd, heel hands-on ingesteld en getuigt van expertise inzake mobiliteit.

Het fietsbeleidsplan is momenteel afgerond en goedgekeurd door het gemeentebestuur. Dit jaar starten we met de uitvoering van de eerste maatregelen. We voelen dat heel wat inwoners sterk appreciëren dat we zo inzetten op de trage weggebruiker. Een aanrader voor gemeenten met ambitie en een hart voor duurzame mobiliteit!”