Over A2Bmobility

“Mobiliteit, een passie, een drive”

 

Onder de naam A2Bmobility (mobiliteit van A naar B) werk ik als zelfstandig mobiliteitsadviseur voor overheden, bedrijven, organisaties en burgers. Mijn naam is Dirk Dedoncker en ik werk vanuit Halle (Vlaams-Brabant).


Mijn aanbod:

- actualisering, verdieping of concretisering van mobiliteitsplannen voor lokale overheden

- creatie en procesbegeleiding van fietsplannen

- uitwerken circulatieplannen

- opmaak van een coherent lokaal snelheidsplan

- veilige schoolomgevingen

- uitwerken van een duurzame parkeervisie

- projecten voor autodelen

- opstellen van een lokale visie voor openbaar vervoer, combimobiliteit en mobipunten

  - verkeersonderzoeken (voorbereiden, uitvoeren, rapporteren)

- voorbereiden, modereren en rapporteren van burgerparticipatie opdrachten over mobiliteit

- lezingen en debatsessies

- bedrijfsvervoersplannen, mobiliteits-effectenrapporten, bereikbaarheidsstudies


A2Bmobility is compagnon van

Netwerk Duurzame Mobiliteit.


Netwerkduurzamemobiliteitjpg          #enthousiast     #open   #communicatie

    #passie voor #mobiliteit        oog voor #kwaliteit

cover3jpg

Portfolio

-  Adviesverlening en participatie 

   herinrichtingsproject gemeente Roosdaal

-  Opstart fietsbeleidsplan (meerdere gemeenten)

-  Mobiliteitseffectenrapporten (Beersel - Schilde)

-  Mobiliteitsgedeelte ruimtelijk strategisch

   masterplan bedrijventerrein (Sint-Niklaas)

- Verwerking verkeerstellingen (diverse projecten)

- Screening/inventarisatie verkeersborden  

  (Stad Zoutleeuw)

- Thesis + enquête lokale mobiliteitsplannen

- Lezingen

   Basisbereikbaarheid (Netwerk Duurzame Mobiliteit)

    en Landelijke Gilde Londerzeel  

    In de ban van de Ring (Strombeek-Bever)

    Fijn stof en mobiliteit (Roosdaal)

- Debatleider verkiezingsdebat sept 2018 (Halle)

- Initiator project upgrade fietssnelweg Halle-Brussel