Over A2Bmobility

“Mobiliteit, een passie, een drive”

 

A2Bmobility (mobiliteit van A naar B) is een mobiliteits- en participatiebureau voor overheden, bedrijven, organisaties en burgers, gevestigd te Halle (Vlaams-Brabant).


Ons aanbod:

 • actualisering, verdieping of concretisering van mobiliteitsplannen voor lokale overheden 
 • creatie en procesbegeleiding van fietsbeleidsplannen
 • uitwerken van verkeerscirculatieplannen
 • onderzoeken en uitwerken van een aanbodgestuurde parkeervisie
 • projecten voor het veiliger maken van schoolomgevingen
 • opstellen van een lokale visie voor openbaar vervoer, combimobiliteit en mobipunten
 • verkeersonderzoeken (voorbereiden, uitvoeren, rapporteren) 
 • voorbereiden, modereren en rapporteren van burgerparticipatie opdrachten over mobiliteit
 • lezingen en debatsessies
 • bedrijfsvervoersplannen, mobiliteits-effectenrapporten, bereikbaarheidsstudies
Ontvangt u graag onze nieuwsbrief (3 à 4 maal per jaar)? Schrijf hier in.


A2Bmobility is compagnon van Netwerk Duurzame Mobiliteit. 

Netwerkduurzamemobiliteitjpg          #enthousiast     #open   #communicatie

    #passie voor #mobiliteit        oog voor #kwaliteit

cover3jpg

Portfolio

 • Mobiliteitsplan gemeente Beersel
 • Zacht Mobiliteitsplan gemeente Roosdaal
 • Fietsbeleidsplan gemeenten Gooik, Meise en Begijnendijk
 • Parkeervisie, veilige schoolomgevingen en inrichtingsprojecten voor de gemeente Meise
 • Inventarisatie voetpaden gemeente Linkebeek
 • Mobiliteitseffectenrapporten, bereikbaarheidsanalyses en verkeerstellingen (Sint-Niklaas, Beersel en Schilde)
 • Participatieopdrachten en lezingen
 • Initiatie project fietssnelweg Halle-Brussel (F20)
 • Inrichtings- en participatieproject Lostraat te Roosdaal